Större ekbock hemsida.jpg
Större ekbockslarv hemsida.jpg
Större ekbock hemsida.jpg

Större ekbock

Cerambyx cerdo

Större ekbock är Sveriges största långhorning och kan bli upp till 5 cm lång, exklusive de långa antennerna. Kroppen är svart, men den bakre tredjedelen av täckvingarna är bruna. Honans antenner är lika långa som kroppen medans hanens antenner är dubbelt så långa som kroppen. De är grovt byggda och benen är påfallande långa.

Arten finns inte för visning i djurparken utan Nordens Ark arbetar enbart med uppfödning och återinplantering av denna art. 

Den större ekbockens larvutveckling sker (åtminstone i Nordeuropa) uteslutande i solexponerade stående levande äldre ekar som är skadade eller försvagade. Larverna utvecklas under cirka fem år under barken och i splintveden på mycket stora ekar vars syd- och västsida är exponerade för solen. De vuxna skalbaggarna kryper ut ur de gamla ekarna från mitten av juni fram till början av juli, beroende på när varmt väder uppträder i juni. 

En hona kan lägger runt 100 ägg. Äggen läggs i barksprickor i stammen eller på grova grenar i kronan. De vuxna djuren är mest aktiva på kvällen eller natten, troligen för att skydda sig mot rovdjur.

Läs mer om vårt bevarandearbete


Bli fodervärd