mnemosynefjäril ej för visning thumb

Mnemosynefjäril

Parnassius mnemosyne

Mnemosynefjärilen tillhör gruppen dagfjärilar och familjen riddarfjärilar. Den har ett vingspann på 55–68 mm. Vingarna är vita med svarta markeringar. Äggen är vita och klotformiga. De svarta larverna lever på olika arter av nunneörter.


Vingspann 55–68 mm

Arten finns inte för visning i djurparken utan Nordens Ark arbetar enbart med uppfödning och återinplantering av denna art.

Arten lever huvudsakligen i betesmarker. Äggen kläcks i april och då måste de känsliga larverna direkt hitta den enda mat de kan äta: blad av nunne­örten, en av våra första vårblommor. Larverna äter snabbt upp sig och förpuppas en månad senare. I början av juni kläcks de fullbildade vita mnemosynefjärilarna fram. Fjärilen söker nektar i blommor av många olika arter som maskrosor, tjärblomster, hundkex, smörblommor. Så fort som möjligt börjar de para sig och honorna lägger därefter 1 – 2 mm stora ägg till synes planlöst på torra löv och i torrt gräs. Äggen vilar i hela 10 månader, fram till april året därefter då de kläcks. Mnemosynefjärilen lever alltså nästan hela sitt liv i form av ett ägg.

Mnemosynefjärilen har tidigare funnits i många sydsvenska landskap, men idag finns fjärilen bara i små populationer i Uppland, Blekinge och Ångermanland. De är starkt hotad (EN) på den svenska rödlistan. Betesmarker och skogsbryn som växer igen är den främsta orsaken till att fjärilen minskat. Nunneörten finns kvar på många håll i Sydsverige men inte längre i de rikliga mängder som behövs för att kunna hålla mnemosynefjärilen i livskraftigt antal. Den behöver också ha rikligt med nektarväxter i närområdet.

Läs mer om vårt bevarandearbete


Bli fodervärd