Vänetjur hemsida.jpg
Vänetjur hemsida.jpg

Väneko

Vänekon är en lokal rest från den sydsvenska allmogekon som fanns i hela södra Sverige sedan medeltiden.

Cirka 500 kg

Den hittades hos en lantbrukare i Väne-Ryr i Västergötland, som hade behållit en besättning utan inkorsning från de mer mjölk- eller köttproducerande raserna. Dessa kor och tjurar användes då (1992) främst som betesdjur och rasen hade funnits på gården i mer än 100 år. 

Dessa kor har ofta horn och hornen kan ha både långa lyrformade och kortare bågformade. Alla färger förekommer hos rasen och de kan ha vit rygg med mörka sidor, vara fläckiga och enfärgade.  De väger ca 500 kg, men vuxna tjurar kan bli mycket tyngre. Vänekon är lättrörlig och är bra på att hitta mat när den hålls på bete. Därför är den viktig för att bevara naturbetesmarker och med dessa en mångfald av växter och djur som annars riskerar att försvinna.