Ardenner uppställd NA
Ardenner betar
Ardenner uppställd NA

Svensk ardenner

Den svenska ardennerhästen är en kraftig och muskulös hästras med gott lynne.

Vikt: 500 – 800 kg
Mankhöjd: 152-165 cm

Såsom namnet anger kom de första hästarna av rasen från Ardennernas högland, beläget i sydöstra Belgien på gränsen mot Frankrike. Dessa hästar kallades också på den tiden “Bergsardenner”. De var små, sega, hårda och rörliga hästar, vilka vid korsning visade sig pass väl ihop med svenska hästar.

Helhetsintrycket av svensk ardenneravel av idag är att inget land i Europa har så friska hästar som Sverige. Just sundhetstillståndet och lynnet  är de viktigaste egenskaperna hos en god arbetshäst och med detta som främsta riktmärke har sentidens ardennerhäst avlats fram.