Beteendehantering

Livet i det vilda är fullt av utmaningar. Där måste ett djur jobba hårt för att överleva. De måste lägga mycket tid på att hitta mat, bygga bo, hitta en lämplig partner och försvara sitt revir. Varje dag möts de av nya utmaningar där de måste anpassa sig och använda sina olika egenskaper för att hantera alla tänkbara situationer.

Livet i en djurpark är betydligt enklare och mer förutsägbar, eftersom vi människor tillhandahåller allt de behöver. Detta kan medföra att djuren inte får utlopp för sina naturliga behov och beteenden, vilket i sin tur kan leda till en sämre välfärd där djuren bland annat kan utveckla stereotypa och destruktiva beteenden. Stereotypa beteenden kallas beteenden som upprepas på samma sätt under lång tid och som inte har någon tydlig funktion eller mål. Destruktiva beteenden kan vara olika typer av beteenden där djuren skadar sig själv eller andra till exempel att plocka sina egna fjädrar.

Berikning och träning med positiv förstärkning är de främsta verktygen inom beteendehantering. Berikning är en process som syftar till att erbjuda djuren en stimulerande miljö, som gör det möjligt för dem att uttrycka artspecifika beteenden, erhålla kontroll och valmöjligheter över deras miljö och höja deras välbefinnande.


En låda där maten nås via hål stimulerar jaktsinnet hos pallaskatten.

På Nordens Ark arbetar vi för att upprätthålla en hög djurvälfärd, vilket bland annat innebär att djuren är friska, aktiva och uppvisar en mångfald av beteenden. Berikning är en del av den dagliga skötseln och är för oss lika viktigt för djurens välfärd som tillgången på mat, vatten och utrymme. Vårt berikningsarbete utgår ifrån hur djuren lever i det vilda; vilka deras naturliga beteenden är, hur de söker mat, hur deras sociala struktur ser ut osv. Utifrån detta tar vi sedan fram ett berikningsprogram med tydliga beteendemål, som i största möjliga mån ska tillgodose djurets naturliga behov. I Nordens Arks berikningsarbete ingår alla arter vi håller, från den lilla grönfläckiga paddan till den stora amurtigern.

Det finns flera olika sätt att berika ett djurs vardag.

  • En boomer ball till stora kattdjur. Det är en aktiveringsboll som tål tigerns vassa klor. Bollen smetas in med spännande smaker och lukter så som kattmat och blod.
  • Isglass. Ibland ger vi våra djur en stor isglass, det är en glass som är gjord av vatten som är blandat med godsaker som blod, köttbitar och annat. Den kan innehålla massa olika saker, beroende på djur, och ha alla möjliga former.
  • Foderstock. Det är en stock som vi petar in mat i. Bland annat får Przewalskis vildhästar pellets i en foderstock, därefter måste de putta stocken fram och tillbaka för att maten ska trilla ut ur hålen. Ibland hjälps de åt för att lyckas.
  • Naturens egna utmaningar. När snön faller brukar våra djurvårdare ta fram barnet i sig och bygga snögubbar till djuren. I dem göms godsaker, djuren får sedan undersöka snögubbarna för att hitta dem. Arterna beter sig på olika sätt när en tillfällig ”besökare” flyttar in i hägnet. Snöleoparder till exempel attackerar direkt.