Nu utvecklar vi verksamheten och bygger om i parken. Läs mer

Övriga insatser för bevarande

I Nordens Arks bevarandearbete gör vi förutom de större projekten mindre insatser.

 

Gölgroda

Gölgrodan är akut hotad i Norge, endast ca 40 individer kvar, och Kristiansand Dyrepark har fått i uppdrag av motsvarande Norska Naturvårdsverket att stå för uppfödning och avel i ett stort projekt för gölgrodans bevarande. Nordens Ark har genom många års uppfödning och hållande av gölgroda stor erfarenhet av artens biologi. Med våra erfarenheter och kunskap hjälper vi sedan 2017 till med att bygga upp en uppfödningsanläggning i Kristiansand med syfte att producera djur för utsättning de närmsta åren.

 

Berguv

Arbetet med uppfödning och utplantering av berguv startades 1968 i Projekt Berguv Sydväst. Sedan dess har flera delprojekt startas så som Berguv Nord, Berguv Dalarna, Berguv Småland och Berguv Skåne. Flera av projekten är nu avslutade då man sett ett positivt resultat. Det sätts dock fortfarande ut uvungar på flera områden. Nordens Ark har under alla år stött utplanteringen och skickat ungar till projekten.