Pool frog
Pool frog

Gölgroda

Pelophylax lessonae

Arten känns bland annat igen på den ljusa rygglinjen. Hanarna kväker mycket högt och kan höras upp till en kilometer bort.

Observera att arten för tillfället inte kan ses i den publika delen av parken.


Längd: 8 cm

Gölgrodan har en isolerad förekomst i Sverige i ett sextiotal dammar längs Upplandskusten. Arten lever i solexponerade grunda vatten. På grund av landhöjningen bildas hela tiden nya lekvatten och gölgrodan är därför hela tiden på vandring mot havet.

I slutet av april lämnar gölgrodorna sina vinterkvarter och beger sig till lekdammarna. Leken sker från slutet av maj till slutet av juni. Då samlas kväkande hanar i gölens varmaste del för att locka till sig honorna. För att honorna ska börja lägga ägg krävs att vattnet har blivit minst 16 grader varmt. Grodorna stannar i närheten av lekdammen fram till tidig höst då de flyttar tillbaka till vinterkvarteren.

Gölgrodan är liksom alla svenska grod- och kräldjur fridlyst.

I Sverige återfinns gölgrodan bara i ett litet område längs norra Upplandskusten. 

 


Bli fodervärd