Pool frog
Pool frog

Gölgroda

Pelophylax lessonae

Arten känns bland annat igen på den ljusa rygglinjen. Hanarna kväker mycket högt och kan höras upp till en kilometer bort.


Längd: 8 cm

Gölgrodan har en isolerad förekomst i Sverige i ett sextiotal dammar längs Upplandskusten. Arten lever i solexponerade grunda vatten. På grund av landhöjningen bildas hela tiden nya lekvatten och gölgrodan är därför hela tiden på vandring mot havet.

I slutet av april lämnar gölgrodorna sina vinterkvarter och beger sig till lekdammarna. Leken sker från slutet av maj till slutet av juni. Då samlas kväkande hanar i gölens varmaste del för att locka till sig honorna. För att honorna ska börja lägga ägg krävs att vattnet har blivit minst 16 grader varmt. Grodorna stannar i närheten av lekdammen fram till tidig höst då de flyttar tillbaka till vinterkvarteren.

Gölgrodan är liksom alla svenska grod- och kräldjur fridlyst.

I Sverige återfinns gölgrodan bara i ett litet område längs norra Upplandskusten.