Amurleopard på Nordens Ark
Amurleopard på Nordens Ark

Amurleopard

Panthera pardus orientalis

Amurleoparden är en av nio underarter av leopard. Den gula färgen är något ljusare än hos andra leopardunderarter och täckt med glest placerade, stora, svarta rosettfläckar. Den är väl anpassad till ett liv i kallt klimat.

Vikt: hane 30-60 kg, hona 25-45 kg
Längd: hane 1,5-1,9 m, hona 1,2-1,5 m Mankhöjd: 45-80 cm

Amurleoparden är världens mest hotade kattdjur. Den jagades länge för sin vackra päls skull. Det kalla klimatet där leoparden lever gör pälsen tjock och tät. Amurleoparden lever i områden där allt mer mark tas i anspråk av tamboskap. Dessa konkurrerar om betet med flera av amurleopardernas viktigaste bytesdjur. 

Amurleoparden jagar om natten och äter rådjur, sikahjort, harar, grävlingar och gnagare. När bytesdjuren blir färre tvingas leoparden jaga tamdjur vilket leder till konflikter med människan.

Amurleoparder är liksom de flesta stora kattdjur solitära, vilket innebär att de lever ensamma. Honan och hanen träffas bara vid parningen i januari - februari. Honan är dräktig i tre månader och föder två till fyra ungar. Oftast klarar sig bara en eller två av dem till ett års ålder.

Förr jagades leoparden för sin vackra päls och för att benen ansågs ha läkande egenskaper.

Mellan 1970 och 1983 försvann 80 procent av amurleopardens naturliga livsmiljö på grund av skogsavverkning. Den minskar fortfarande när bönder i området röjer ny mark för att skapa bete åt sina djur.

Amurleoparden lever idag bara i ett litet område i sydöstra Ryssland, mellan Japanska havet och Kina. Eventuellt kan en liten grupp finnas i Nordkoreas bergstrakter.


Bli fodervärd

Faddrar

Esab AB Fadder Guld
L Simbergs Fastighetsförvaltning Fadder Brons
Mutega IT AB Fadder Brons
Ecosustain i Kungälv AB Fadder Brons