djurbilder1200x560ren.jpg
Skogsren på Nordens Ark
djurbilder1200x560ren.jpg

Skogsvildren

Rangifer tarandus fennicus

Skogsvildrenen är väl anpassad till sin livsmiljö i skogslandskapet. Långa ben och stora klövar gör det lätt att ta sig fram i djup snö. Den täta pälsen skiftar i grå nyanser medan halsen är vit.

Renen är den enda arten av alla hjortdjur där både honor (vajor) och hanar (sarvar) bär horn. Hos skogsvildrenen är hornkronan smal och upprättstående vilket gör det lättare för renarna att ta sig fram mellan träden. En tjur kan väga mellan 100 - 180 kg och en ko 60 - 90 kg. Skogsvildrenen är 150 - 230 cm lång och har en mankhöjd på 90 - 140 cm.

Skogsvildrenen hade sina sista svenska utposter i Härjedalen och Torne lappmark där den fanns fram till 1880-talet. Skogsvildrenen lever av olika växter. På våren äter den mycket knoppar och skott från buskar, medan sommarens föda till största delen består av gräs och örter. Under hösten brukar renarna komplettera sin kost med svamp. Vintertid använder den klövarna för att skrapa fram lav och annan föda under snön.

Parningstiden infaller i september till oktober. Kalvarna föds i maj. Kalven diar under hela sommarhalvåret. Den feta mjölken gör att de växer fort. Under första sommaren och hösten ökar kalven sin vikt från 5 till 50 kilo.

Det främsta hotet mot världens skogsvildrenar är jakt. Odlare är missnöjda med att ha vildrenar på sina åkrar och det utfärdas numera jakttillstånd på dem. Jakten motiveras med att man inte vill att vildrenen ska sprida sig in i tamrenpopulationerna. Den svenska skogsvildrenen dog ut i slutet av 1800-talet. Skogsvildrenen lever vilt i ryska Karelen och de angränsande områdena i Finland. Arten finns inte längre vild i Sverige och ska inte förväxlas med den domesticerade tamrenen.

Nordens Ark hjälper till med att skicka renar för utplantering i Finland. 

Vill du veta mer om skogsvildrenen? Lyssna på "5 snabba" om dessa fantastiska djur.


Bli fodervärd