1200x560amurtiger senhöst.jpg
1200x560amurtiger senhöst.jpg

Amurtiger

Panthera tigris altaica

Amurtigerns päls är långhårig och tät. Färgen är gulaktig och något ljusare än hos andra underarter av tiger. Honan är ofta mörkare tecknad än hanen. Ett vitt parti på buken sträcker sig upp på sidorna. Ränderna är bruna snarare än svarta och sitter glest. Amurtigern har färre ränder än andra tigerarter.

Vikt: hane 300 kg, hona 100 - 165 kg
Längd: hane 3,3 m, hona 2,6 m

Förr levde amurtigern i större delarna av östra Kina, Manchuriet och delar av Sibirien. Därav kommer det tidigare och mer kända namnet sibirisk tiger. Med en längd på drygt tre meter och en vikt på runt 300 kilo är amurtigern världens största kattdjur.

Tigrar är solitära djur. Det innebär att de lever ensamma och bara söker upp varandra vid parning. Proceduren runt parningen är lite komplicerad när det gäller solitära djur eftersom de måste komma över sitt naturliga motstånd mot sällskap. Det kräver mycket och högljudd kommunikation med brummanden och morranden.

Honan är dräktig i drygt 100 dagar och får vanligen två till tre ungar. Tigerungarna föds blinda och hjälplösa. De stannar hos mamman tills de är 18 månader gamla innan de söker egna revir.

Antalet tigrar fortsätter att minska i hela världen och överallt är hoten mot dem desamma: tjuvjakt, handel med tigerdelar till den traditionella asiatiska medicinen, det moderna skogsbruket samt minskat antal bytesdjur.

Arbetet med att rädda och bevara världens tigrar pågår, men än är det långt kvar.

Idag lever amurtigern vid östra Rysslands stillahavskust, i Amur-Ussuriregionen. Området har flera olika miljöer med såväl tundra och barrskog som närmast regnskogslika områden. Bergen i regionen är drygt 2000 meter höga.

 

läs mer om vårt bevarandearbete

 

 


Bli fodervärd