Rädda en padda!

I samarbete med Länsstyrelsen Kalmar län har Nordens Ark under många år släppt ut grönfläckiga paddor på Öland. Arten försvann helt från Sverige under 1990-talet, troligen på grund av förstörda livsmiljöer. Tack vare restaurering av lekvatten och flertal utsättningar finns det nu två små populationer, en på norra och en på södra Öland.

Förra året för första gången konstatera vild reproduktion i norr, vilket är en fantastisk milstolpe. Det är nu viktigare än någonsin att vi fortsätter med arbetet och tillför fler individer. Skulle utsättningarna upphöra riskerar populationerna av grönfläckig padda på Öland att vara borta igen inom bara något år.

På grund av kraftigt minskade ekonomiska medel för länsstyrelsernas arbete med naturvård, finns det i år inte pengar för att finansiera utsättningar av paddor på Öland.

Vi vänder oss därför nu till er och vädjar om hjälp för att kunna fortsätta arbetet med den grönfläckiga paddan. Utsättningen av vuxna paddor på Öland skulle i år kosta oss 20 000 kr.

Att föda upp en grönfläckig padda från ägg till utsättning av vuxen padda i det vilda kostar 265 kr. Varje år föder Nordens Ark upp 300 grönfläckiga paddor. Klicka på bilden nedan för att Swisha en gåva.

Ditt stöd och engagemang är ovärderligt för vårt fortsatta arbete med de grönfläckiga paddorna.

Det går också fint att använda Bankgiro 900-4607, märk med "Från ägg till padda".