Plåta en padda

Rapportera ditt fynd - hjälp oss att lära oss mer om paddor på Öland!

Hit skickas bekräftelse på din rapportering samt återkoppling på fyndet
Gärna koordinater om möjligt
Om du har fler filer som kan hjälpa oss med identifieringen
Om du har fler filer som kan hjälpa oss med identifieringen