Uppfödning av Större ekbock

Uppfödningen av större ekbock startar med en resa till Halltorps hage, ett naturreservat på mellersta Ölands västkust. Reservatet omfattar en yta på 198 ha och kännetecknas av det månghundraåriga ekbeståndet som är hemvist för ett flertal sällsynta och hotade insektsarter, bland annat ekoxe och större ekbock. Halltorps hage är idag den enda kända plats i Sverige där den större ekbocken fortfarande finns. Nordens Ark har tillstånd årligen samla in 5 hanar och 5 honor till utplanteringsprojektet. I början av sommaren då ekbocken kläcks har vi personal på plats för att samla in 10 ekbockar som tas med till avelsanläggningen på Nordens Ark. Här får ekbockarna stanna under en månad för att fortplanta sig och lägga ägg och sedan lämnas de tillbaka till Halltorps Hage på Öland.

 

På Nordens Ark placeras en hane tillsammans med en hona parvis i 5 olika terrarier. Varje terrarium inreds med delar av en ekstam för att ge ekbockshonan en naturlig äggläggningsplats. Parning och äggläggning sker varje dag. Normalt klarar sig de vuxna djuren i naturen under den ca tre veckor långa parningsperioden på den energi de har med sig vid kläckningen. För att maximera fortplantningen i vår laboratoriemiljö får djuren varje dag nektarlösning och varannan dag en bit färskt äpple eller päron. På detta sätt förlänger vi ekbockarnas överlevnad som vuxna djur i flera månader. 

Ekbitarna, där honan lägger sina ägg, genomsöks regelbundet för att hitta så många ägg som möjligt. Äggen är små men relativt lätta att identifiera och alla påträffade ägg läggs i petriskålar på fuktigt papper och under lock för att behålla hög fuktighet. Efter några dagar kläcks äggen och larverna placeras då en och en i nya petriskålar i en blandning av eksågspån från både bark och ved. Larverna kontrolleras regelbundet och flyttas vid behov till nya petriskålar med färsk mat. Larverna kommer efter en tid att utvecklas till puppor. I det vilda har ekbocken en väldigt lång larvutveckling på mellan 4-5 år, men vi kan nu korta ner den naturliga larvutvecklingstiden för att på några år få tillgång till ett större antal färdiga ekbockar för utplantering. Efter en månad som puppa kläcks sedan det fram en ekbock men innan den är fullt utvecklad behöver den dvalas för att bli reproduktiv. Efter detta sista steg är ekbocken redo för utplantering i restaurerade miljöer på Sveriges östkust.