OBS! Viktig information för dig som besökare, med anledning av covid-19. Klicka här >

Lemurlövgroda

Lemurlövgrodan, Agalychnis lemur, är kritiskt hotad art från Central Amerika, i Panama och Costa Rica. Arten var en gång vanlig i Costa Rica men har försvunnit från stora delar av dess forna utbredningsområde och återfinns idag endast på ett fåtal platser i landet. Liksom många andra amfibier har den drabbats av en svampsjukdom som sprider sig över hela världen och hotar att utrota många arter.

Nordens Ark ingår i ett internationellt nätverk av universitet och organisationer som gemensamt har som mål att rädda lemurlövgrodan. Arbetet innefattar både att hålla en genetiskt sund reservpopulation i djurpark men även aktiva insatser i fält i Costa Rica. Besök projektets egna sida här

För att bevara arter har Nordens Ark varit delaktig i att bygga upp en genetiskt sund reservpopulation på några utvalda djurparker. Idag finns uppfödningsanläggningar för lemurlövgroda på Nordens Ark, på Manchester Museum och Bristol Zoo. Anläggningen på Nordens Ark slutfördes 2015, och i början av 2016 tog vi emot en grupp lemurlövgrodor från olika ”blodslinjer” som hålls under biosäkra förhållanden. Anläggningen är klimatanpassade med precis samma förhållanden som i regnskogen.

Tack vare stöd från Foundation Segre har Nordens Ark stöttat organisationen The Costa Rican Amphibian Research Centre (CRARC) genom att finanserna byggnationen av en mindre fältstation i bergsregnskogen, som ska fungera som bas för forskare som arbetar i området. Vi har även finanserat inköp av regnskog som blivit till ett reservat för lemurlövgrodan och andra hotade groddjur.

I samarbete med

Manchester Museum, Manchester University, Costa Rican Amphibian Research Centre, Bristol Zoo Gardens och University of Salford.