Snöleopard

Stiftelsen Nordens Ark har ett stort engagemang för bevarandet av snöleoparder. Parken har haft snöleoparder sedan 1989 och Nordens Arks ansvarar för den internationella stamboken och det europeiska avelsprogrammet. Under 2010 fördjupades vårt engagemang genom att vi gick in för att stödja forskningen av vilda snöleoparder i Mongoliet. Nordens Ark samarbetar med Snow Leopard Trust i en studie som syftar till att öka kunskap om arten i de vilda och på så sätt bidra till dess bevarande. 

Högt i bergen i Centralasien lever snöleoparden, Panthera uncia, en av världens mest gåtfulla kattdjur. Den finns i tolv olika länder i Asien, i några av vår planets mest avlägsna och ogästvänliga livsmiljöer. Snöleoparden, som är en flagskeppsart för Asiens bergskedjor, hotas av människans aktiviteter. Trots att den är skyddad enligt lag i alla tolv länderna minskar antalet i stora delar av dess utbredningsområde. I dagsläget finns mellan 3 500-7 000 snöleoparder kvar i det vilda.  

Snöleoparden är det minst kända av de stora kattdjuren och det saknas fortfarande mycket av den grundläggande kunskapen om artens ekologi och tillförlitliga populationsuppskattningar. För att öka kunskapen om arten startades därför 2008 en unik långtidsstudie som är belägen i Mongoliska Gobiöknen och drivs av Snow Leopard Trust. Studien består av tre olika verksamheter; forskning, utvecklande av bevarandearbete och utbildning. Nordens Ark är en del i detta arbete genom att vi stödjer Snow Leopard Trust i deras arbete och delfinansierar forskare som arbetar med studien. 

Vi samarbetar också med Snow Leopard Enterprise och säljer handvävda ullprodukter från Mongoliet i vår butik. Pengarna från dessa produkter går direkt tillbaka till lokalbefolkningen i Mongoliet och till bevarandet av snöleoparden i det vilda.

Summering av vårt arbete 2018

Under 2018 har stödet från Nordens Arks hjälpt Snow Leopard Trust att fortsätta att följa GPS-märkta snöleoparder för att ta fram information om hur snöleoparden nyttjar bergen. Snow Leopard Trust har även utökat studien till att följa GPS-märkta stenbockar och tamgetter. Detta för att studera hur snöleopardens rörelsemönster styrs av dess naturliga bytesdjur (stenbockar) och tamboskap (getter) men även för att studera boskapspredation i detalj. Boskapspredation är en stor utmaning för bevarandearbetet av snöleoparden då ett långsiktigt bevarande till stor del bygger på att skapa förutsättningar som gör det möjligt för både människor och snöleoparder att fortsätta att leva tillsammans i bergen. Vi hoppas därför att denna forskning skall leda till information som kan användas för att minska boskapspredationen och därigenom gynna samexistens mellan människor och snöleoparder.

Stödet från Nordens Ark har också bidragit till att Snow Leopard Trust kunnat fortsätta kamerainventeringen av snöleoparder i Tostbergen och de kringliggande bergskedjorna samt inventeringen av stenbockar i Tostbergen. Stödet har också hjälpt två doktorander att kunna genomföra sina arbeten om klimatförändringar, samt herdarnas nyttjande av bergen och hur det ökade intresset för getternas ull (kashmirull) påverkar betestrycket i Centralasiens berg. Utöver detta så jobbar Gustaf Samelius som är biträdande vetenskaplig ledare för Snow Leopard Trust även deltid vid Nordens Ark vilket är ytterligare ett bra exempel på samarbetet för att se till att snöleoparden fortsätter att vara en naturlig del i Centralasiens berg.

I samarbete med

Snow Leopard Trust och Svenska Postkodlotteriet.