Snöleopard

Stiftelsen Nordens Ark har ett stort engagemang för bevarandet av snöleoparder. Parken har haft snöleoparder sedan 1989 och Nordens Arks ansvarar för den internationella stamboken och det europeiska avelsprogrammet. Under 2010 fördjupades vårt engagemang genom att vi gick in för att stödja forskningen av vilda snöleoparder i Mongoliet. Nordens Ark samarbetar med Snow Leopard Trust i en studie som syftar till att öka kunskap om arten i de vilda och på så sätt bidra till dess bevarande. 

Högt i bergen i Centralasien lever snöleoparden, Panthera uncia, en av världens mest gåtfulla kattdjur. Den finns i tolv olika länder i Asien, i några av vår planets mest avlägsna och ogästvänliga livsmiljöer. Snöleoparden, som är en flagskeppsart för Asiens bergskedjor, hotas av människans aktiviteter. Trots att den är skyddad enligt lag i alla tolv länderna minskar antalet i stora delar av dess utbredningsområde. I dagsläget finns mellan 3 500-7 000 snöleoparder kvar i det vilda.  

Snöleoparden är det minst kända av de stora kattdjuren och det saknas fortfarande mycket av den grundläggande kunskapen om artens ekologi och tillförlitliga populationsuppskattningar. För att öka kunskapen om arten startades därför 2008 en unik långtidsstudie som är belägen i Mongoliska Gobiöknen och drivs av Snow Leopard Trust. Studien består av tre olika verksamheter; forskning, utvecklande av bevarandearbete och utbildning. Nordens Ark är en del i detta arbete genom att vi stödjer Snow Leopard Trust i deras arbete och delfinansierar forskare som arbetar med studien. 

Vi samarbetar också med Snow Leopard Enterprise och säljer handvävda ullprodukter från Mongoliet i vår butik. Pengarna från dessa produkter går direkt tillbaka till lokalbefolkningen i Mongoliet och till bevarandet av snöleoparden i det vilda.

Summering av vårt arbete 2017

Snow Leopard Trusts (SLT) långtidsstudie i Tostbergen i södra Mongoliet startade 2008 med målsättningen att ta fram kunskap om rörelsemönster och rumslig ekologi (hur katterna rör sig och utnyttjar sin miljö), predationsmönster (vad de äter och hur ofta de slår byten), och populationsdynamiska parametrar som överlevnad, kullstorlek, och reproduktionsframgång. Studien fokuserar på snöleoparden men har även som målsättning att ta fram kunskap om snöleopardens samspel med övriga delar av ekosystemet där snöleopardens bytesdjur samt människan och hennes boskapsdjur är viktiga faktorer. Viktiga delar av studien är GPS-märkning av snöleoparder, inventeringar av både snöleoparder och deras bytesdjur, studier om sjukdomar och bete för att förstå samspelet med andra delar av ekosystemet.

Höjdpunkter från långtidsstudien 2017

• Halsbandsmärkning av fyra snöleoparder varav en katt var Dagina som SLT halsbandsmärkte redan 2012 och som fotograferades som en ung snöleopard 2009 och därmed den vilda snöleopard som följts längst i hela världen.

• Fotoinventering av snöleoparder i Tostbergen och fem kringliggande bergskedjor.

• Inventering av vilda bytesdjur i Tostbergen och en av de kringliggande bergskedjorna.

• Dokumentation om tre honor med ungar i Tostbergen varav två honor födde sina ungar 2017 och en hona födde sina ungar 2016 (ungarna går med honan i 1.5-2 år)

• Lokalisering av snöleopardslya och chipmärkning av de två ungarna (där lokaliseringen av lyan är viktigt för att förstå vilken typ av lyor katterna använder och där chipmärkningen är viktig för att kunna följa ungarna över tid).

• Publicering av studie där forskarna via genetiska verktyg visade att Kams dvärghamster som man fram till nu trott fanns enbart i ett isolerat område i Kina lever och frodas även i södra Mongoliet.

I samarbete med

Snow Leopard Trust och Svenska Postkodlotteriet.